lecture în Poloneză

pronunție
n. wykład, odczyt, prelekcja, referat
v. wykładać, wyłożyć

Propozitii exemplu

They attended the lecture.
Byli obecni na wykładzie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The lecture starts at 8 o' clock.
Wykład rozpoczyna się o ósmej.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The students are listening to a history lecture.
Studenci słuchają wykładu z historii.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
His lectures are very long.
Jego wykłady są bardzo długie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
All in all, I enjoyed the lecture.
Wykład był w sumie fajny.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
What's this lecture about?
O czym jest ten wykład?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Anyone can attend my lectures, but not everyone can understand them.
Każdy może uczęszczać na moje wykłady, ale nie każdy może je zrozumieć.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We listened to his lecture on the radio.
Wysłuchaliśmy jego wykładu w radio.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
She was very bored during the lecture.
W czasie wykładu bardzo się nudziła.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We were really moved by his lecture.
Byliśmy naprawdę poruszeni tą lekturą.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
© dictionarist.com