homage în Poloneză

pronunție
n. hołd

Propozitii exemplu

But soon came a moment which changed my life: the Oktoberfest, or the German beer festival, as we call it in Spain. It's a big festival which usually takes place in Munich, in the south of Germany and pays homage to one of Germany's main products: beer.
Jednak wkrótce nadeszła chwila, która zmieniła moje zycie: Oktoberfest, lub inaczej, niemiecki festiwal piwa, który na ogół odbywa się w Monachium, na południu Niemiec, i hołduje jednemu z głównych produktów Niemiec – piwu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I have done so in homage to Cato the Elder, who ended every speech famously with a call for Carthage to be destroyed.
Robiłem to w hołdzie dla Katona Starszego, który każde przemówienie kończył sławetnym wezwaniem do zniszczenia Kartaginy.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In this resolution, Parliament paid homage to all the victims on all sides of every war of the last decade of the last century, not only to the victims of the Srebrenica genocide.
W tej rezolucji Parlament złożył hołd wszystkim ofiarom ze wszystkich stron każdej wojny ostatniej dekady minionego stulecia, a nie tylko ofiarom ludobójstwa w Srebrenicy.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Today, we pay homage to a century of struggle and of success that has benefited us all.
Oddajemy dzisiaj hołd za stulecie walki i sukcesu, na którym wszyscy skorzystaliśmy.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In this Parliament we pay homage to activists fighting to save the brown bear, for example in the Himalayas.
W Parlamencie oddajemy hołd aktywistom walczącym na przykład o ocalenie niedźwiedzi himalajskich.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
(BG) Yesterday was a day of homage in Bulgaria.
(BG) Wczoraj w Bułgarii był dzień hołdu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We will, of course, be voting against Mr Andersson's homage to the Treaty of Lisbon.
Bezsprzecznie będziemy głosować przeciwko hołdowi pana posła Anderssona dla traktatu lizbońskiego.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I would have liked to see this House pay homage to the Guyana space centre and explicitly express the pride which it inspires in all Europeans.
Chciałabym, aby nasza Izba złożyła hołd gujańskiemu centrum kosmicznemu i bezpośrednio wyraziła dumę, którą w związku z tym odczuwają nasi obywatele.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
That is why I must pay homage to the rapporteur, Mr Ehler, who approached his work with an open mind.
Dlatego muszę złożyć wyrazy uznania dla sprawozdawcy, pana posła Ehlera, który, wykonując swoją pracę, zachował otwarty umysł.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Mr President, I think the entire House has paid homage to the work of Mr Coelho and to his qualities, and I would add my voice to the praise from Mrs Roure.
Sądzę, że cała Izba złożyła hołd panu posłowi Coelho za wykonaną pracę i jego zalety. Ja również dołączę się do pochwały wygłoszonej przez panią poseł Roure.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
respectful deference: deference, respect, court


© dictionarist.com