follower în Poloneză

pronunție
n. stronnik, zwolennik, uczeń, wyznawca, adherent, epigon

Propozitii exemplu

He has 9.6 million followers on Vine.
Ma 9,6 miliona fanów na Vine.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
He has over 5 million followers on Twitter.
Ma on ponad 5 milionów fanów na Twitterze.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
There are teenagers who have millions of followers on popular social media networks such as Facebook, Twitter and Vine.
Są nastolatkowie, którzy mają miliony fanów w popularnych sieciach mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy Vine.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is astonishing to witness that the Iranians, onto whom the Arabs imposed Islam through military defeat, have become its most zealous followers to the point of oppressing those of Zoroastrianism, though it is the religion of their own fathers. A kind of Stockholm syndrome on the national scale.
Zadziwiające, że Irańczycy, którym islam narzucili Arabowie drogą wojskowego podboju, stali się najzagorzalszymi jego wyznawcami - posunęli się wręcz do prześladowania wyznawców zoroastryzmu, choć była to religia ich ojców. Coś w rodzaju syndromu sztokholmskiego w skali całego narodu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In the Christian faith, followers believe that there is only one God, and Jesus Christ is the Son of God.
W wierze chrześcijańskiej, wierzący myślą, że jest tylko jeden Bóg, a Jezus Chrystus to syn Boży.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
- I gave Ms in't Veld a little bit of extra time because she has 400 followers on Twitter.
- Przydzieliłem pani in't Veld nieco dodatkowego czasu, ponieważ ma 400 czytelników na Twitterze.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I do not believe that any religion which aims to do good could require something like this from its followers.
Nie wierzę, by jakakolwiek religia mająca na celu dobro mogła czegoś takiego wymagać od swych wiernych.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Most of them are peaceful followers of Islam.
Większość z niech to pokojowo nastawieni wyznawcy islamu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Let me be very clear. I am not a Chávez follower.
Chcę to powiedzieć bardzo jasno: nie jestem zwolennikiem Cháveza.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
After all, we have seen where exchanges like this have led in the past: the euphoria of victory for the terrorists, for their followers and leaders, and inevitably more terror.
Ostatecznie, widzieliśmy, do czego w przeszłości doprowadziły takie wymiany: terroryści, ich zwolennicy i liderzy popadają w euforię z powodu zwycięstwa, co nieuchronnie prowadzi do eskalacji terroru.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
a person who accepts the leadership of another: Cartesian, stooge, respecter, tagalong, Muhammadan, Wagnerian, janissary, sponge, someone, Hegelian, flunkey, yes-man, Jeffersonian, Muhammedan, sheep, devotee, Mohammedan, Newtonian, Jacksonian, feudatory, Mendelian, sponger, disciple, inferior, buff, satellite, adherent, somebody, Jungian, Lamarckian, vassal, mortal, camp follower, myrmidon, regular, fan, flatterer, Machiavellian, Stalinist, liege, Skinnerian, adulator, liegeman, Freudian, soul, parasite, planet, person, liege subject, individual, leech, Nestorian, lover, submitter, flunky, cultist, hanger-on, Keynesian
someone who travels behind or pursues another: shadower, traveller, tail, traveler, chaser, shadow, pursuerdictionary extension
© dictionarist.com