faithfulness în Poloneză

pronunție
n. wierność, dokładność

Propozitii exemplu

The economic crisis tested our faithfulness to the idea of integration to the full, adding an even more urgent significance to the Czech Presidency's motto.
Kryzys gospodarczy poddał skrajnie trudnej próbie naszą wierność idei integracji, przydając mottu prezydencji czeskiej jeszcze większego znaczenia.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It seems that the distribution of condoms does not help against the spread of HIV/AIDS as much as faithfulness between partners.
Wydaje się, że dystrybucja prezerwatyw nie pomaga w walce z rozprzestrzenianiem się HIV/AIDS tak bardzo jak wierność partnerów.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
the quality of being faithful: constancy, faithful, loyalty, dedication, trueness, fidelity, quality, unfaithful


© dictionarist.com