embarrassingly în Poloneză

pronunție
adv. krępująco, żenująco, zawstydzająco, niezręcznie

Propozitii exemplu

This decision will be embarrassingly difficult for us MEPs to explain to those struggling people who are demonstrating in one country after the next.
Posłowie do PE będą mieli kłopotliwe trudności z wytłumaczeniem tej decyzji ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji, którzy demonstrują we wszystkich krajach po kolei.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Our lengthy authorisation process lacks scientific rigour and integrity and is the road to serious world trade disputes and, embarrassingly, arises from interinstitutional prevarication on this issue.
Długiemu procesowi zatwierdzania obowiązującemu w UE brakuje dokładności naukowej i wiarygodności. Prowadzi on również do konfliktów w dziedzinie światowego handlu i, niestety, jest efektem międzyinstytucjonalnych dwuznaczności.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
causing embarrassment


© dictionarist.com