delusion în Poloneză

pronunție
n. złudzenie, ułuda, złuda, fikcja, iluzoryczność, bałamuctwo, omam, omamienie, mamidło, przywidzenie

Propozitii exemplu

A perfect example, once again, is the 'Deauville deal', which undermines the Community method and is a reflection of the delusions of grandeur still had by some Member States.
Raz jeszcze idealnym przykładem jest "umowa z Deauville”, która podważa metodę wspólnotową i odzwierciedla złudzenie wielkości, któremu wciąż ulegają niektóre państwa członkowskie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is a grand delusion that we must finally step away from.
To wielka ułuda, od której w końcu musimy odstąpić.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It starts with a hefty helping of self-delusion: 'never have Europeans been more demanding of the EU'.
Rozpoczyna je solidna dawka samooszustwa: "Europejczycy nigdy wcześniej nie byli tak wymagający wobec Unii”.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We must ensure that the fight against terrorism does not become a policy of delusion.
Musimy zapewnić, że zwalczanie terroryzmu nie stanie się polityką fikcyjną.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Democracy at European level is a fraud and a delusion.
Demokracja na szczeblu europejskim jest oszustwem i ułudą.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We do not need to formally transpose reams of directives - there lies no more than self-delusion.
Nie musimy dokonywać formalnej transpozycji dyrektyw - jest w tym okłamywanie samego siebie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is a delusion if anybody in this place thinks you were.
Karmi się złudzeniami każdy w tym miejscu, kto uważa, że pan ją reprezentował.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
That would be unimaginative and stupid, it would be irresponsible, it would be worse than a crime - it would be a delusion.
To byłby brak wyobraźni, to byłaby głupota, to byłaby nieodpowiedzialność, to byłoby gorzej niż zbrodnia - to byłby błąd.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The EU has rightly set ambitious targets for renewable energy, but the idea that achieving these targets will be pain-free is a delusion.
Unia Europejska słusznie wyznaczyła ambitne cele dotyczące energii odnawialnej, ale idea, że osiągnięcie tych celów będzie wolne od kosztów jest złudzeniem.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
the act of deluding; deception by creating illusory ideas: deception, head game, dissembling, deceit, dissimulation, illusion
a mistaken or unfounded opinion or idea: freak out, hallucination, disorientation, misconception
(psychology) an erroneous belief that is held in the face of evidence to the contrary: psychotic belief, nihilistic delusion, delusions of persecution, somatic delusion, mental condition, nihilism, mental state, delusions of grandeur, zoanthropy, psychological condition, hallucination, psychological state


dictionary extension
© dictionarist.com