confrontation în Poloneză

pronunție
n. konfrontacja

Propozitii exemplu

I firmly believe that we will find a common approach with the US because we definitely do not want a confrontation between the US and Europe.
Jestem przekonany, że znajdziemy ze Stanami Zjednoczonymi wspólne stanowisko, ponieważ z pewnością nie chcemy konfrontacji między USA a Europą.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Nowadays, when the economic crisis is hitting both of us equally hard, it is clear that confrontations will make neither of us any stronger.
Obecnie, kiedy kryzys gospodarczy uderza z jednakową siłą w obie strony, stało się jasne, że konfrontacja nie uczyni nikogo z nas silniejszym.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Here, too, the principle holds that cooperation is more productive than confrontation.
I w tym aspekcie obowiązuje zasada, że współpraca popłaca bardziej niż konfrontacja.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The European Union's relations with Russia must be based on partnership and not confrontation.
Stosunki Unii Europejskiej z Rosją muszą być oparte na partnerstwie i powstrzymywaniu się od konfrontacji.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In its verbal confrontation with the United States, it chooses to take hostages, in this case a woman and a journalist, in order to mobilise its people ideologically.
W słownej konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi, zdecydował się wziąć zakładników, w tym przypadku kobietę i dziennikarkę, żeby ideologicznie zmobilizować swój naród.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is therefore a pity that we are in confrontation here on issues which should unite us in the interests of the citizens of Europe.
Dlatego to naprawdę szkoda, że spieramy się tutaj w sprawach, które powinny nas jednoczyć w interesie wszystkich obywateli Europy.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I shall comment on just two issues which have caused serious confrontation.
Chciałabym odnieść się jedynie do dwóch kwestii, które wywołały poważne spory.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
At the same time, the people of south-east Turkey need peace, they need stability and prosperity rather than further violence or confrontation.
Równocześnie ludziom zamieszkującym południowo-wschodnie tereny Turcji potrzebny jest pokój, stabilność i dobrobyt, a nie dalsza przemoc czy konfrontacja.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is really about identity, diversity, cultural confrontation - in the best sense of the word. Because that is what moves people in their hearts and minds.
W rzeczywistości chodzi o tożsamość, różnorodność, kulturową konfrontację w najlepszym znaczeniu tego słowa, ponieważ to właśnie porusza serca i umysły ludzi.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We deplored the violent confrontations, even more so as they have resulted in the loss of human lives, and we called upon all parties involved to show the utmost moderation and restraint.
Potępiliśmy toczące się ostre walki, przede wszystkim ze względu na fakt, iż pochłonęły one wiele istnień ludzkich. Wezwaliśmy również wszystkie zaangażowane strony do okazania najwyższego umiarkowania i powściągliwości.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
a bold challenge: challenge
a hostile disagreement face-to-face: disagreement, showdown, face-off, encounter
a focussed comparison; bringing together for a careful comparison: comparison, comparing
discord resulting from a clash of ideas or opinions: dissension, discord
the act of hostile groups opposing each other: strikebreaking, opposition, resistance


© dictionarist.com