businesswoman în Poloneză

pronunție
n. kobieta interesu

Propozitii exemplu

This figure is undoubtedly a result of the innumerable obstacles that businesswomen encounter, not least in terms of juggling their family and professional lives.
Takie dane to z pewnością wynik niezliczonych przeszkód, na jakie napotykają kobiety prowadzące działalność gospodarczą, także w kontekście godzenia życia rodzinnego i zawodowego.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Finally, I would like to add that as a former businesswoman I agree with all the recommendations in the report concerning the removal of administrative burdens on businesses.
Na koniec pragnę dodać, że jako była bizneswoman zgadzam się z zawartymi w sprawozdaniu wszelkimi zaleceniami dotyczącymi eliminacji obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
a female businessperson: businessperson, brothel keeper, bourgeois, madam


dictionary extension
© dictionarist.com