businessman în Poloneză

pronunție
n. biznesmen, przedsiębiorca, handlowiec

Propozitii exemplu

I don't trust businessmen.
Nie ufam biznesmenom.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I used to dream about being a successful businessman.
Kiedyś marzyłem, że będę bogatym przedsiębiorcą.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
He is not a businessman but a diplomat.
Nie jest biznesmenem, a dyplomatą.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
What did the businessman say when he invented the zip-fastener?
Co powiedział biznesmen po wynalezieniu zamka błyskawicznego?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Each year alone I organise hundreds of meetings with young people, farmers and businessmen.
Sam co roku organizuję setki spotkań z młodzieżą, rolnikami, przedsiębiorcami.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
As a result, policemen in Bulgaria have become synonymous with 'money-grabbing' businessmen.
W efekcie policjanci bułgarscy stali się synonimem pazernych na pieniądze biznesmenów.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The current regulation is necessary, for instance, for small businessmen on a business trip who need to speak to colleagues at home to resolve a problem.
Omawiane rozporządzenie jest niezbędne na przykład dla podróżujących służbowo przedsiębiorców, którzy chcąc rozwiązać jakiś problem muszą kontaktować się z kolegami w swoim kraju.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
So what we are really doing is reducing call costs and data costs for a privileged few MEPs, Commission officials, European journalists and European businessmen.
W rzeczywistości zatem ograniczamy koszty połączeń i przesyłu danych dla garstki uprzywilejowanych posłów do PE, urzędników Komisji, europejskich dziennikarzy i przedsiębiorców.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We in the Lega Nord support the workers, the businessmen and women who, on a daily basis, have to fight the mammoth industrial groups of countries which have no concept of rules.
Liga Północna popiera pracowników, przedsiębiorców i kobiety, którzy na co dzień muszą walczyć z gigantycznymi grupami przemysłowymi z krajów nieznających pojęcia zasad.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We have to ensure that we do not add to the bureaucratic burden and make the honest businessman suffer the consequences.
Musimy mieć pewność, że nie zwiększamy obciążenia biurokratycznego i że nie powodujemy negatywnych konsekwencji dla uczciwego przedsiębiorcy.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
a person engaged in commercial or industrial business (especially an owner or executive): syndicator, mogul, arb, businessperson, industrialist, owner, big businessman, oilman, arbitrager, transactor, baron, proprietor, top executive, suit, tycoon, power, king, amalgamator, operator, arbitrageur, small businessman, bourgeois, business leader, magnate, man of affairs


dictionary extension
© dictionarist.com