brave în Poloneză

pronunție
v. odważyć się
a. chrobry, odważny, dzielny, mężny, waleczny, gracki, awanturniczy

Propozitii exemplu

A pair of strong horses trained for war, would pull a chariot carrying two brave soldiers.
Para silnych koni trenowanych do wojny ciągnęła rydwan niosący dwóch dzielnych żołnierzy.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Father told me always to be brave and cheerful.
Ojciec powiedział mi abym zawsze był odważny i radosny.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
A little bit earlier this evening, I received an extraordinarily gracious call from Senator McCain. Senator McCain fought long and hard in this campaign. And he's fought even longer and harder for the country that he loves. He has endured sacrifices for America that most of us cannot begin to imagine. We are better off for the service rendered by this brave and selfless leader.
Niedawno zechciał zadzwonić do mnie pan senator McCain. Senator McCain toczył długą i zaciętą walkę podczas tej kampanii, ale z jeszcze większym poświęceniem walczył dla dobra swej ukochanej ojczyzny. W służbie USA doznał poświęceń niewyobrażalnych dla większości z nas. Wszyscy czerpiemy korzyści dzięki poświęceniu tego dzielnego człowieka.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
He was brave.
On był odważny.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Tom was brave.
Tom był odważny.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Tom was a brave soldier.
Tom był odważnym żołnierzem.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
She kept blabbering about how her boyfriend is kind, compassionate, brave, and whatnot.
Nie przestawała paplać o tym jaki to jej chłopak jest życzliwy, współczujący, odważny i w ogóle.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The brave fireman rescued a boy from the burning house.
Dzielny strażak uratował chłopca z płonącego domu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
You are very brave.
Jesteś bardzo odważny.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In my opinion, an own-initiative should be a brave - sometimes even provocative - document, free of the old dogmas.
Moim zdaniem sprawozdanie z własnej inicjatywy powinno być odważnym - czasami nawet prowokującym - dokumentem, wolnym od starych dogmatów.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
© dictionarist.com