better în Poloneză

pronunție
n. lepsze, zakładający się
v. poprawiać, prześcigać, prześcignąć
a. lepszy, zdrowszy
adv. lepiej

Propozitii exemplu

Could it get better than this?
Czy mogło być lepiej?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Education gives you more security, and with a good education, you will most likely find a better job in the future and earn a better living.
Wykształcenie daje ci więcej bezpieczeństwa, a z dobrym wykształceniem najpewniej znajdziesz lepszą pracę w przyszłości i zarobisz na lepsze życie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Helping others will also make you feel better about yourself.
Pomaganie innym również sprawi, że lepiej poczujesz się sam ze sobą.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I ate only the best of foods and my diet was much better than the wealthiest of merchants!
Jadłem tylko najlepsze jedzenie, a moja dieta była znacznie lepsza niż najbogatszych kupców!
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I closed my eyes for a moment and let my mind drift back to better times.
Na chwilę zamknęłam oczy i pozwoliłam swoim myślom odpłynąć wstecz do lepszych czasów.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I, of course, ignored their pleas because I knew better.
Ja oczywiście ignorowałem ich błagania, ponieważ wiedziałem lepiej.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
People often believe it is better to have more things.
Ludzie często wierzą, że lepiej mieć więcej rzeczy.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
She slept better at night, and her mother no longer shouted at her about her messy room.
Lepiej spała w nocy, a jej mama już nie krzyczała na nią z powodu bałaganu w pokoju.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
That’s why you need a car to move across the country, or at least it is much better to have one: you can travel faster and in a more comfortable way wherever you want to go.
Dlatego potrzebny jest samochód, aby poruszać się po kraju, a przynajmniej znacznie lepiej jest go mieć: można podróżować szybciej i w wygodniejszy sposób, gdziekolwiek chce się pojechać.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The good thing is that there are many places where they have it with no alcohol, and it’s even better!
Dobrą rzeczą jest, że jest tam wiele miejsc, w których mają ją bez alkoholu i jest nawet lepsza!
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
1. excellent: greater, larger, incomparable
2. preferred: improved, superior
3. healthier: convalescent, recovering, improving, mending
4. ameliorate: advance, correct, help, improve, refine, pacify, amend
5. exceed: top, outdo, surpass, transcend© dictionarist.com