appointment în Poloneză

pronunție
n. umówiony termin, spotkanie, umówienie, randka, ustanowienie, mianowanie na stanowisko, wybór, powołanie, stanowisko, schadzka

Propozitii exemplu

I'd like to make an appointment for the day after tomorrow.
Chciałbym pojutrze zorganizować spotkanie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I took a bus so I wouldn't be late for my appointment.
Wsiadłem do autobusu, więc nie spóźnię się na spotkanie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I have an appointment with Tom.
Mam spotkanie z Tom'em.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Does Tom have an appointment?
Czy Tom jest umówiony?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We had an appointment.
Byliśmy umówieni.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
My appointment is at 2:30.
Moje spotkanie jest o 2:30.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I'd like to make an appointment for my three-year-old son.
Chciałbym umówić mojego trzyletniego synka.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Make another appointment at the front desk.
Proszę się jeszcze raz umówić w recepcji.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Can I make an appointment to have a medical examination?
Mogę się umówić na badanie lekarskie?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I had to postpone my appointment.
Musiałem przełożyć umówione spotkanie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
the act of putting a person into a non-elective position: co-optation, designation, ordinance, assignment, decision, delegacy, ordination, determination, naming, nomination, co-option, recognition, conclusion
a meeting arranged in advance: blind date, engagement, get together, tryst, escort, rendezvous, date, meeting, double date
(usually plural) furnishings and equipment (especially for a ship or hotel): fitting, furnishing
the job to which you are (or hope to be) appointed: business, line of work, job, line, occupation
(law) the act of disposing of property by virtue of the power of appointment: disposal, disposition
a person who is appointed to a job or position: someone, somebody, soul, person, individual, mortal, appointee© dictionarist.com