animated în Poloneză

pronunție
a. ożywiony, żywy, rozogniony, wartki

Propozitii exemplu

Maya the Bee isn't a Polish cartoon, you know that? It was written in Germany, animated in Japan, and was translated into the Polish language.
Pszczółka Maja to nie jest Polska bajka, wiesz to? Napisana została w Nimczech, animowana w Japoni, i przetłumaczona na język Polski.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I find it regrettable that you do not make use of the blue card when we are all trying to make parliamentary debates more animated.
Szkoda, że nie korzysta Pan z reguły niebieskiej kartki, kiedy wszyscy staramy się ożywić debaty parlamentarne.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I am sure that will be as animated a debate as we have had today, because I think dairy production will never be boring.
Jestem pewna, że będzie to tak żywa dyskusja jak dzisiejsza, ponieważ moim zdaniem produkcja mleczna nigdy nie będzie tematem nudnym.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In the course of the Summit, Nigeria launched an animated discussion of the elections.
Podczas spotkania na szczycie, Nigeria rozpoczęła ożywioną dyskusję na temat wyborów.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It must be repeated again and again that it is a victory that was wrongfully won, and is very far from the spirit of democratic renaissance that animates Africa today.
Należy nieustannie powtarzać, że jest to bezprawne zwycięstwo i jest bardzo oddalone od ducha demokratycznego odrodzenia, który obecnie panuje w Afryce.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Perhaps our evening debates should be more animated and more heated so as to warm up the atmosphere.
Być może wieczorne debaty powinny być bardziej ożywione i gorące, żeby podgrzać atmosferę.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I must emphasise that our group, albeit after an animated internal discussion, has decided not to table any amendments.
Muszę podkreślić, że nasza grupa, mimo ożywionej debaty wewnętrznej, zdecydowała się nie zgłaszać żadnych poprawek.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
having life or vigor or spirit: reanimated, full of life, revived, alive, spirited, vital, enlivened, lively
made to appear to move as living creatures do: movingdictionary extension
© dictionarist.com