alive în Poloneză

pronunție
a. żyjący, żywy, napięcie: pod napięciem {elektr.}

Propozitii exemplu

Everything was very green, very alive, full of forests and cows, that produce some of the best milk in Europe.
Wszystko było bardzo zielone, bardzo żywe, pełne lasów i krów, które produkują niektóre z najlepszego mleka w Europie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We found him alive.
Znaleźliśmy go żywego.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
They caught a lion alive.
Złapali lwa żywcem.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The goldfish is alive.
Złota rybka żyje.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
After his accident, he is happy to be alive.
On jest szczęśliwy, że żyje po tym swoim wypadku.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Many great thinkers who were unknown while alive became famous after death.
Wielu wielkich myślicieli, którzy byli nieznani za życia, zdobyło sławę po śmierci.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Almost all dogs are alive.
Prawie wszystkie psy są żywe.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I heard that a paralyzed man was eaten alive by maggots.
Słyszałem, że sparaliżowanego człowieka zjadły żywcem larwy much.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Elvis Presley is alive!
Elvis Presley żyje!
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I'm sure he's alive.
Jestem pewien, że on żyje.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
possessing life: living, life, liveborn, vital, live, animation, vitality, animate, aliveness, viable
(often followed by `with') full of life and spirit: lively
having life or vigor or spirit: reanimated, full of life, revived, spirited, vital, enlivened, animated, lively
in operation: active, existent, existing
mentally perceptive and responsive: aware, awake, cognizant, cognisant, alert
(followed by `to' or `of') aware of: sensitive
capable of erupting: active, live


© dictionarist.com