able în Poloneză

pronunție
a. zdolny, utalentowany, sposobny, zdatny, zręczny

Propozitii exemplu

And just as my granddad used to sit me on his knee and tell me about some of the strange things that Englishman will do for cheese, I’ll be able to do the same for my grandchildren.
I tak jak mój dziadek zwykł mnie brać na kolana i opowiadać o niektórych dziwnych rzeczach, które Anglicy są gotowi zrobić dla sera, ja będę mógł zrobić to samo dla swoich wnuków.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Furthermore, the hotels, hostels and apartments were very cheap in Spain, and we have worked during the course to save in order to be able to spend the holiday together.
Ponadto, hotele, hostele i apartamenty w Hiszpanii były bardzo tanie, a my pracowałyśmy w trakcie kursu, aby zaoszczędzić i móc spędzić wakacje razem.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I practised for months to be able to go there with girls and win a lot of different gifts and stuffed toys for them!
Ćwiczyłem całe miesiące, aby móc pójść tam z dziewczynami i wygrać dla nich mnóstwo różnych prezentów i wypchanych zabawek!
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
So, not only were they able to make more space in their homes, they were also able to help other people who were less fortunate than they are.
Więc nie tylko mogli zrobić więcej miejsca w swoich domach, ale mogli też pomóc innym ludziom, którzy mieli mniej szczęścia niż oni.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Students usually get financial support from their parents in order to be able to live this experience.
Studenci na ogół otrzymują wsparcie finansowe od swoich rodziców, aby móc przeżyć takie doświadczenie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The restaurant was founded by my grandparents over sixty years ago, incredible, isn’t it? However, last year I was lucky and was able to close the restaurant some days after the summer.
Restauracja ta została założona przez moich dziadków ponad sześćdziesiąt lat temu, niesamowite, nieprawdaż Jednak w zeszłym roku miałam szczęście i mogłam zamknąć restaurację kilka dni po zakończeniu się lata.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This is a good lesson for later on in life, because you won’t be able to choose who you work with either.
To jest dobra lekcja na przyszłe życie, ponieważ również nie będziesz mógł wybrać, z kim będziesz pracował.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This meant that she was able to buy a lot.
Oznaczało to, że mogła kupić dużo.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
What were we able to do?
Co mogłyśmy zrobić?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
When you write them down, you will be able to work towards them.
Gdy je zapiszesz, będziesz mógł pracować na ich osiągnięcie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
(usually followed by `to') having the necessary means or skill or know-how or authority to do something: ability, power
difficult to reach or attain: ungetatable, un-get-at-able, inaccessible, unaccessible
discrimination in favor of the able-bodied: favoritism, discrimination, ableism, ablism, able-bodism, favouritism
capable of being reached or attained: get-at-able, accessible, getatable
having a strong healthy body: able, fit
discrimination in favor of the able-bodied: favoritism, discrimination, ableism, ablism, able-bodiedism, favouritism
a seaman in the merchant marine; trained in special skills: mariner, old salt, tar, sea dog, seaman, gob, able seaman, Jack, seafarer, Jack-tar
have the skills and qualifications to do things well: competent, capable
having inherent physical or mental ability or capacity: capable
having a strong healthy body: able-bodied, fit© dictionarist.com