wane în Olandeză

pronunție
zn. (on the ..) aan het afnemen
ww. verdwijnen, minder worden, achteruit gaan, het einde benaderen (van een periode, het leven enz.)

Propozitii exemplu

The moon is waning.
De maan wordt kleiner.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I consider it a much more important point that public support for the knowledge society is waning.
Veel belangrijker vind ik nog dat het draagvlak bij de burgers voor de kennissamenleving aan het verdwijnen is.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Consumer and investor confidence is waning, the value of global and stock markets is down too.
Het vertrouwen van de consumenten en de investeerders neemt af, evenals de waarde van de effectenbeurzen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The end of the Cold War saw the budding of hope for a peaceful world, and that hope is, unfortunately, waning fast.
Aan het einde van de koude oorlog ontstond hoop op een vreedzame wereld, maar die hoop is helaas in rap tempo aan het vervliegen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The importance of these studies wanes, however, when one considers the background of this unit's former director.
Bij de waarde van deze onderzoeken kunnen echter vraagtekens geplaatst worden als we kijken naar de achtergrond van de voormalige directeur van deze dienst.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In addition to the catastrophic consequences of the Mexico City Policy, the worldwide commitment to the ICPD has been waning.
Naast de rampzalige gevolgen van de is ook het wereldwijde draagvlak voor de Internationale Conferentie over bevolking en ontwikkeling afgenomen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I hope that this interest in Belarus will not wane, as political appointments in certain Member States come and go.
Ik hoop dat de huidige belangstelling voor Wit-Rusland niet zal afnemen, aangezien in bepaalde lidstaten de politieke benoemingen komen en gaan.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Stocks of elvers wax and wane even if there is a downward overall decline.
De glasaalbestanden nemen zowel toe als af, ook al is er over het algemeen sprake van een daling.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The importance of human rights has not waned as the years have gone by; on the contrary, it has grown.
Het belang van de mensenrechten is in de loop der jaren niet afgenomen, maar juist toegenomen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In many crucial areas our competitiveness is waning.
In veel belangrijke sectoren neemt ons concurrentievermogen af.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
decline: lower, abate, bate, reduce, contract, drain, shrivel


© dictionarist.com