vitality în Olandeză

pronunție
zn. energie, levendigheid, vitaliteit

Propozitii exemplu

- There will always be differing opinions, this is the essence and vitality of democracy.
Er zullen altijd verschillen van mening blijven, dit is de essentie en de kracht van de democratie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I know you will be touched by its beauty, humour, vitality and calm.
Ik weet zeker dat u door de schoonheid, humor, levenskracht en rust van de stad zal worden geraakt.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In other words, we want more vitality in how we manage our affairs.
Met andere woorden, wij willen de politiek in dit Parlement nieuw leven inblazen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Recital F rightly points out that the vitality of the theatre and performing arts should not depend chiefly on public subsidies.
Terecht wordt nu in overweging F benadrukt dat de dynamiek van het theater en de uitvoerende kunsten niet hoofdzakelijk mag afhangen van overheidssubsidies.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In the future we shall have to pay very special attention to the issue of strengthening rural vitality and diversity.
Er moet in de toekomst speciale aandacht worden geschonken aan de versterking van de vitaliteit en diversiteit van het platteland.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I should like to thank you, along with the other candidates, for offering us the vitality of democratic choice.
Ik wil u en de overige kandidaten ervoor danken dat wij de mogelijkheid hadden een democratische keuze te maken.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Exercise and sport promote vitality, in both individual and team events.
Beweging en sport bevorderen de levenskracht, zowel bij individuele als bij teamsporten.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
On the contrary, the development of the former is an asset for us all and will help bring vitality to the European economy.
Het is eerder het tegenovergestelde: de ontwikkeling van de nieuwe lidstaten is winst voor ons allen en zal een impuls geven aan de Europese economie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The vitality of the European model will also depend on the ability to mobilise new forces within our countries.
De vitaliteit van het Europees model hangt ook af van het vermogen om nieuwe krachten te mobiliseren binnen onze lidstaten.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
   . Immigration is a sign of economic vitality, and plays a role in bringing in active, resourceful people.
   – Immigratie is een teken van economische vitaliteit en speelt een rol bij het aantrekken van actieve en ondernemende mensen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
animation: life, vigour, vivacity, activity, energy, spirit, effervescence


dictionary extension
© dictionarist.com