vital parts în Olandeză

pronunție
zn. edele delen

Propozitii exemplu

The Geneva Conventions are a vital part of this minimum level of action.
Het Verdrag van Genève vormt een wezenlijk onderdeel van het minimumniveau.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The European region plays a vital part as the intermediary between the citizen and the supranational authorities.
De Europese regio speelt een belangrijke rol als schakel tussen de burger en de supranationale autoriteiten.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I have no doubt that better public transport has a vital part to play in this transport strategy.
In deze strategie kan de verbetering van het openbaar vervoer ongetwijfeld een belangrijke rol spelen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This is a vital part of a sustainable diet for Europeans in the future.
Het gaat hier om een essentieel onderdeel van een duurzaam dieet voor Europeanen in de toekomst.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We can all be true Europeans and yet fully retain our cultural identity and language is a vital part of this.)
We kunnen allemaal overtuigde Europeanen zijn en toch onze culturele identiteit volledig behouden, en taal is daar een cruciaal onderdeel van.)
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Good observation of the elections is going to be a vital part of ensuring that they are free and fair.
Om vrije en eerlijke verkiezingen te garanderen, is het van groot belang dat de verkiezingen op uitgebreide schaal worden gevolgd.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Integration is an absolutely vital part of the process.
Integratie is een absoluut onontbeerlijk element in dit proces.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
You have clearly played a vital part in the work that can be presented today.
U hebt onomstotelijk een grote rol gespeeld in het werk dat vandaag kan worden gepresenteerd.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
They are crucial to growth and jobs in Europe and are a vital part of the Lisbon Agenda.
Zij zijn cruciaal voor economische groei en werkgelegenheid in Europa en vormen een essentieel onderdeel van de agenda van Lissabon.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In short, the external dimension is a vital part of our internal market policy.
De externe dimensie is met andere woorden een essentieel onderdeel van ons internemarktbeleid.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com