vital importance în Olandeză

pronunție
van levensbelang

Propozitii exemplu

Relations with Russia are of vital importance.
De relatie met Rusland is van enorm groot belang.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This debate has clearly revealed the vital importance of our cooperation.
Uit het debat blijkt eens te meer overduidelijk hoe belangrijk onze samenwerking is.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The impact of all these developments on the environment is of vital importance.
Van groot belang zijn de gevolgen van al deze ontwikkelingen voor het milieu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
There is something else, however, of vital importance to this Parliament: is this unfair competition now being introduced here?
Er is echter nog een belangrijke vraag waarover het Parlement zich moet buigen: is er hier nu ook al sprake van oneerlijke concurrentie?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The first concerns the method: I consider it of vital importance that power over the treaties lies with the national parliaments.
Het eerste betreft de methode: ik vind het van essentieel belang dat de macht over de Verdragen bij de nationale parlementen ligt.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This is a matter of vital importance to the electorate which put us here.
Dit is een vraagstuk van vitaal belang voor onze kiezers, voor degenen die ons hier naar toe hebben gestuurd.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We are about to deprive people of something of vital importance, unless we carry this!
Wij ontnemen de mensen iets heel belangrijks, als we deze richtlijn niet steunen!
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is of vital importance for my group to know why it is possible in the electronic commerce directive.
Het is van cruciaal belang voor mijn fractie om te weten waarom dit in de richtlijn inzake elektronische handel wel kan.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Mr President, the fisheries protocol with the Republic of Mauritania is of vital importance for EU fisheries.
Mijnheer de voorzitter, het visserijprotocol met de Republiek Mauritanië is van wezenlijk belang voor de visserij binnen de EU.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The tourist sector is of vital importance to the European Union, which is the world's most important tourist destination.
Toerisme is een uiterst belangrijke sector voor de Europese Unie, de voornaamste toeristische bestemming ter wereld.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com