vital area în Olandeză

pronunție
vitaal gebied, essentieel gebied

Propozitii exemplu

Only the vital areas can receive public funding.
Met openbare middelen kunnen slechts de noodzakelijke doeleinden worden gefinancierd.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The other vital area is religion.
Een andere fundamentele kwestie is de religie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We must not induce, however unintentionally, any more closures in that vital area.
We moeten er niet, hoe onbedoeld ook, op aansturen dat er nog meer sluitingen in die belangrijke branche plaatsvinden.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
As President-in-Office of the Council, Mr Balkenende can, and must, provide considerable impetus in vital areas.
Als Raadsvoorzitter zal mijnheer Balkenende op wezenlijke punten belangrijke impulsen kunnen en moeten geven.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
   Research is a vital area for the long-term success of the European Union as regards innovation and competitiveness.
   – Onderzoek is van cruciaal belang als we willen dat Europa ook op de lange termijn innovatief en concurrerend blijft.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I will mention a few vital areas.
Ik zal een paar essentiële punten noemen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This is therefore a vital area for us to tackle.
Het is dus van vitaal belang dat wij dit gebied aanpakken.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Agricultural products represent a vital area of commerce.
Landbouwproducten vertegenwoordigen een essentieel onderdeel van het handelsverkeer.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I would like to see a communication in 1997 to allow Parliament to take decisions in this vital area of policy.
Ik hoop dat er in 1997 een mededeling komt zodat het Parlement besluiten op dit cruciale beleidsterrein kan nemen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Commercial concerns should not be allowed to dominate this vital area totally.
Commerciële belangen zouden op dit levensbelangrijke gebied niet de overhand mogen krijgen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com