untruth în Olandeză

pronunție
zn. onwaarheid, leugen

Propozitii exemplu

It is a flagrant untruth and I believe that it is only logical that both groups should withdraw their motion for a resolution.
Dat is een flagrante onwaarheid en ik vind het dan ook niet meer dan logisch dat de twee fracties hun ontwerpresolutie intrekken.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is important that untruths are rapidly rebutted.
Het is belangrijk dat onwaarheden snel worden weerlegd.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I, too, take a critical view of the untruths that are being spread about this Constitutional Treaty.
De kritiek op het feit dat onwaarheden over dit grondwettelijk verdrag worden verspreid, deel ik evenzeer.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The trade unions, who continue to spread untruths and panic, are left cold by these arguments.
De vakbonden trekken zich van deze argumenten niets aan en blijven onwaarheden verspreiden en paniek zaaien.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is so that we may guard against any form of revisionism, any historical untruth.
Dat wij mogen waken voor elke vorm van revisionisme, elke historische onwaarheid.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
How is it that the High Representative, Mr Solana, can come to this House and tell us a direct untruth?
Hoe is het mogelijk dat de Hoge Vertegenwoordiger de heer Solana in dit Huis een aperte leugen kan verkondigen?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Thirdly, and I am talking to some of my socialist friends here, we need to stop broadcasting major untruths.
Ten derde, en ik richt mij nu tot sommigen van mijn sociaal-democratische vrienden hier, moeten wij stoppen met het uitdragen van onwaarheden.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Mr Landsbergis, do not tell untruths.
Mijnheer Landsbergis, u moet geen onwaarheden vertellen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
(SK) The Hungarian representatives are misleading European public opinion with many untruths.
(SK) De Hongaarse afgevaardigden misleiden de Europese publieke opinie met veel onwaarheden.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
These are absolute lies, falsehoods and untruths.
Dit zijn complete leugens, verkeerde voorstellingen en onwaarheden.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com