swindle în Olandeză

pronunție
zn. zwendel, bedrog
ww. oplichten; bedriegen

Propozitii exemplu

He swindled her.
Hij bezwendelde haar.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Referring to demographic changes in order to justify this is a swindle.
De demografische ontwikkeling aangrijpen om dat alles te rechtvaardigen is puur bedrog.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We must also fight against swindling and confidence tricks.
We moeten bovendien oppassen voor allerhande soorten fraudeurs en oplichters.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
But to be swindled for the pleasure of doing it is really adding insult to injury.
Maar om te worden opgelicht, gewoon voor de lol, is echt te veel van het goede.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The taxation, penalisation and systematic swindling of motorists seems to know no bounds.
Er lijkt geen grens te zijn aan het belasten, beboeten en stelselmatig bezwendelen van automobilisten.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In 2008, it was revealed that there had been abuses, VAT swindles and many other scams to the tune of EUR 5 billion.
In 2008 kwam aan het licht dat er sprake was van misbruik, zoals btw-fraude, ter waarde van 5 miljard euro.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Sweden has solved such swindles on small businesses by legislating a statutory right to interest.
Zweden heeft het probleem van deze oplichting van kleine bedrijven opgelost door het recht op rente wettelijk vast te leggen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Also, we would lay ourselves open to the charge that the Novel Food Regulation is a labelling swindle.
Bovendien zouden wij ons blootstellen aan het verwijt dat de novel food -verordening etikettenzwendel is.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
What I do not understand is why Germany is swindling the EU out of its money.
Wat ik daarentegen niet begrijp is dat Duitsland met de verkeerde motieven geld van de EU wil loskrijgen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We believe that this form of organised swindle involving EU funds should be phased out as quickly as possible.
In onze ogen is dit een georganiseerde vorm van fraude met EU-middelen waaraan zo snel mogelijk een einde moet komen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
1. deception: fraud, trickery, extortion, shakedown, confidence game
2. cheat: trick, deceive, con, dupe, defraud, gull, cozendictionary extension
© dictionarist.com