summon în Olandeză

pronunție
ww. op het matje geroepen worden; samenbrengen; oproepen, voor het gerecht dagen; verplicht verschijnen; eisen

Propozitii exemplu

The smell of cut grass summons up images of hot summer afternoons.
De geur van gemaaid gras roept beelden op van hete zomermiddagen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
At the Conference of the Presidents, we decided to summon the ombudsman and Mr Prodi to a discussion concerning transparency.
Op de Conferentie van voorzitters is besloten de heer Prodi en de Ombudsman uit te nodigen voor een gesprek over openheid.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
On 25 January, they were summoned by the gendarmerie to the gendarmerie station in Silopi and have not been seen since."
Op 25 januari gingen ze, na een oproep van de politie, naar het politiestation in Silopi en werden daarna niet meer gezien."
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In fact, his cry "Wolf! Wolf!" summoned all the villagers, who asked, "Where is the wolf?"
Dat lukte, want op zijn kreten kwamen alle inwoners van het dorp aangerend en vroegen: "Waar is de wolf?"
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
As a result, these representatives are only summoned when required to approve their employers' policy or to be silenced.
Gevolg hiervan is dat deze vertegenwoordigers alleen bijeen worden geroepen om het beleid van hun bazen te bekrachtigen of om te zwijgen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Here, the Commission must summon up the courage to state the reasons for this.
De Commissie moet de moed opbrengen om de redenen daarvoor te noemen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Let me give two reasons why I think it essential that you summon up the courage to do this.
Ik wil twee redenen noemen waarom ik denk dat het essentieel is dat u deze moed opbrengt.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
If this was the right way to go, why do you not summon up the courage to say that the war is the wrong way?
Als dit de juiste weg zou zijn geweest, waarom hebt u dan niet de moed om te zeggen dat de oorlog de verkeerde weg is?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The key question for these countries is this: will they manage to summon the strength to undertake reforms?
De cruciale vraag ten aanzien van deze landen luidt: kunnen ze de energie opbrengen voor hervormingen?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I do not know whether an official summons or invitation was issued, or whether it was declined.
Het is mij niet bekend of er een officiële uitnodiging naar de voorzitter gegaan en of daar een afzegging op gevolgd is.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
© dictionarist.com