senseless în Olandeză

pronunție
bn. buiten bewustzijn; smakeloos; onlogisch; dom; onzinnig

Propozitii exemplu

Some participants in this discussion, particularly those from the world of industry, claim that it is a senseless proposal.
Sommige deelnemers aan de discussie, met name uit het bedrijfsleven, beweren dat dit een belachelijk voorstel is.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is incumbent upon us to find a better way rather than witness the senseless slaughter we have recently seen.
Het is onze verantwoordelijkheid om een betere manier te vinden dan de zinloze slachtpartij waarvan we onlangs getuige waren.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Anything else would of course be a senseless waste of resources.
Een andere oplossing zou ook een absurde verkwisting van middelen zijn.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We have to realise that those ecstasy tablets are responsible for a great deal of senseless nightlife violence.
Ten aanzien van die ecstasypillen moeten we beseffen dat heel veel zinloos geweld in het uitgaansleven daaraan te wijten is.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It would land on the list of senseless decisions and that list is already long enough.
Als dat niet gebeurt, belandt het op de lijst met onzinnige besluiten en die lijst is sowieso al lang genoeg.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This was senseless and a terrible tragedy for his family, friends and colleagues from the church.
Dit was zinloos en was een verschrikkelijke tragedie voor zijn familie, vrienden en collega’s in de kerk.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The murder of the Nuncio is one of the latest acts of senseless violence.
De moord op de nuntius is een van de laatste zinloze gewelddaden.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The Presidency has condemned the recent bomb attacks in various places in Turkey, and regards them as senseless terrorist acts.
Het voorzitterschap heeft de recente bomaanslagen in verscheidene plaatsen in Turkije veroordeeld en als onzinnige terreurdaden bestempeld.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Let us, therefore, get rid of the senseless, bureaucratic rules on carrying fluids at airports.
Laten we daarom al die zinloze, bureaucratische regels wat betreft het meenemen van vloeistoffen op luchthavens afschaffen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We stand by our opinion that this Regulation is senseless.
Wij zijn nog steeds van mening dat deze verordening zinloos is.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
© dictionarist.com