repetition în Olandeză

pronunție
zn. herhaling, repetitie

Propozitii exemplu

Repetition plays an important role in language study.
Herhaling is essentieel voor het leren van talen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
A purely recodified text would have included a considerable number of repetitions, inconsistencies and obsolete provisions.
Een zuiver opnieuw gecodificeerde tekst zou een aanzienlijke hoeveelheid herhalingen, inconsistenties en verouderde bepalingen hebben bevat.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The Member requests repetition.
. (SV) De geachte afgevaardigde vraagt om een herhaling.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The best memorial for those innocent people who died so tragically last week is to take action to prevent its repetition.
Het beste gedenkteken voor de onschuldige mensen die vorige week zo tragisch om het leven zijn gekomen, is het nemen van maatregelen om een herhaling te voorkomen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The dialogue with social actors must be concrete and yield results, and must not become a talk shop which thrives on repetition.
De dialoog met de maatschappelijke actoren moet concreet zijn en resultaat opleveren en geen zichzelf repeterend praatcircus worden.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
These criteria must be based on politico-administrative criteria - forgive my repetition.
Criteria die gebaseerd zijn op - vergeef mij de redundantie - bestuurlijk-administratieve criteria.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Will we know what to do to avoid a repetition of the demoralising experience of a foot-and-mouth epidemic out of control?
Weten we hoe we herhaling van de demoraliserende ervaring van een uit de hand gelopen mond- en klauwzeerepidemie kunnen voorkomen?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Mr President, the Commission too is deeply concerned by the repetition of such a dramatic event.
Mijnheer de Voorzitter, ook de Commissie is verontrust over het feit dat dergelijke dramatische gebeurtenissen zich telkens weer herhalen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
And there are also some unnecessary repetitions in paragraphs 6 and 7.
Deze verwijzing is derhalve overbodig en moet geschrapt worden.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Clearly we have to learn the lessons from the contamination and avoid any repetition.
Het is duidelijk dat we de lessen van de besmetting ter harte moeten nemen en herhaling moeten voorkomen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
repeat© dictionarist.com