powerful în Olandeză

pronunție
bn. machtig, krachtig, sterk, veelvermogend, vermogend, indrukwekkend

Propozitii exemplu

She was dressed in the brightly coloured clothes reserved only for the wealthy Egyptian women of powerful families.
Ze droeg kleren met felle kleuren, die alleen aan de rijkste vrouwen van Egypte die uit machtige families komen voorbehouden waren.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
She was a powerful Pharaoh and I was proud to use my army to get her back into Alexandria where she belonged.
Ze was een machtige faraonische koningin en ik was er trots op mijn leger te gebruiken om haar terug te brengen naar Alexandrië, waar zij hoorde.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Here are some of the world’s most powerful teens.
Hier zijn enkele van 's werelds meest invloedrijke tieners.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In real life kings are powerful, but in chess they're pretty much worthless.
In het echt zijn koningen machtig, maar met schaken zijn ze vrijwel nutteloos.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It was such a powerful explosion that the roof was blown off.
Het was zo'n krachtige explosie dat het dak eraf geblazen werd.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Scientists believe that about 13.7 billion years ago, a powerful explosion called the Big Bang happened. This powerful explosion set the universe into motion and this motion continues today.
Wetenschappers geloven dat 13, 7 miljard jaar geleden een geweldige explosie heeft plaatsgehad, namelijk de "Big Bang". Die geweldige ontploffing heeft de uitbreiding van het heelal tot gevolg gehad, een uitbreiding die ook vandaag nog steeds voortduurt.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The explosion was so powerful that the roof was blown away.
Het was zo'n krachtige explosie dat het dak eraf geblazen werd.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
What would happen if two powerful nations with different languages - such as United States and China - would agree upon the experimental teaching of Esperanto in elementary schools?
Wat zou er gebeuren als twee grootmachten met verschillende talen - zoals de Verenigde Staten en China - zouden overeenkomen bij wijze van proef Esperanto te onderwijzen in de basisscholen?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is one of the most powerful weapons Parliament has and must therefore be deployed with care.
Het is een van de sterkste machtsmiddelen die het Parlement heeft en moet daarom voorzichtig worden ingezet.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
There are few of them left and they are up against a very powerful, economic adversary.
Zij zijn nog maar met weinigen en hun tegenstrever is een zeer machtig economisch gegeven.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com