might în Olandeză

pronunție
zn. macht, kracht; het indrukwekkend zijn
ww. kan, kun, kunt; het is mogelijk; misschien

Propozitii exemplu

A long life, I might add, in which to collect their good pensions.
Een lange levensduur, moet ik toevoegen, waarbij men een goed pensioen incasseert.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Only time would tell what changes might be in store for us.
Alleen de tijd zal uitwijzen welke veranderingen ons te wachten stonden.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Now this might seem to be a dangerous job but in reality the risk to my health was minor.
Dit werk lijkt wellicht gevaarlijk, maar in feite was mijn gezondheidsrisico minimaal.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
So if you’re lucky, you might even catch a glimpse of her from the distance.
Als je geluk hebt kun je misschien een blik van haar zien in de verte.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The idea of a disappearing world might seem strange to you, but Dr. Michael Fay explains it well.
Het idee van een verdwijnende wereld klinkt misschien vreemd voor jou, maar Dr. Michael Fay legt het goed uit.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
You never know, you might even like them!
Je weet maar nooit, je houdt misschien zelfs van hen!
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I am glad to see you have apologized for voicing the untrue allegations, but you might need to apologize to the people this has actually affected.
Ik ben verheugd om te zien dat je je excuses hebt aangeboden voor het maken van de valse aantijgingen, maar je moet misschien je verontschuldigen bij de mensen die er de gevolgen van gevoeld hebben.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I might have left it on the table.
Misschien heb ik het op tafel laten liggen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It might freeze, it might thaw.
Het kan vriezen en het kan dooien.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It might prove useful.
Het kan nuttig zijn.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
© dictionarist.com