join în Olandeză

pronunție
zn. aaneenvoeging, verbinding; naad
ww. verbinden, verenigen, samenkomen, in elkaar slaan; zich voegen bij, meedoen, komen bij; samenvoegen

Propozitii exemplu

Would we join forces as I had planned?
Zouden we onze krachten bundelen, net zoals ik had gepland?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Before too long, I would pick up a sword, join the army and eventually establish a military dictatorship.
Een korte tijd later, zou ik een zwaard nemen, me bij het leger aansluiten en na verloop van tijd een militaire dictatuur oprichten.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The Queen agreed and motioned for me to join her in the room.
De koningin stemde in en gaf me een gebaar haar te begeleiden naar haar kamer.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
So I decided to join my best friend, Anne, to enjoy our last summer together in my new country of adoption.
Daarom had ik besloten met mijn beste vriendin Anne van onze laatste zomer samen in mijn nieuwe thuisland te genieten.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Find a sports team you can join.
Vindt een sportteam waarbij je je kunt aansluiten.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
As a child I had imagined being the only Frenchman among a sea of English people, an outsider joining in the fun of all the eccentrics around me.
Als kind dacht ik dat ik de enige Fransman zou zijn tussen een zee van Engelsen, een outsider die meedoet in het plezier van alle excentriekelingen om me heen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Can I join in?
Mag ik meedoen?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Even if you sing out of tune, join us.
Kom bij ons, zelfs als je vals zingt.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.
Iedereen heeft het recht vakbonden op te richten en er lid van te worden ter verdediging van zijn belangen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I would never join a secret society.
Ik zou nooit lid worden van een geheim genootschap.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
© dictionarist.com