homage în Olandeză

pronunție
zn. hulde, huldebetoon

Propozitii exemplu

It's a big festival which usually takes place in Munich, in the south of Germany and pays homage to one of Germany's main products: beer.
Het is een groot festival dat zich afspeelt in München, in het zuiden van Duitsland en het is een homage aan één van Duitslands bekendste producten: bier.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I would like to pay homage to Mrs Myller, who has worked excellently together with the shadow rapporteurs.
Ik wil Riitta Myller complimenteren, die op een uitstekende manier heeft samengewerkt met de schaduwrapporteurs.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Ladies and gentlemen, I would like to ask you to observe a minute' s silence to pay homage to all the victims.
Beste collega' s, ik wil u vragen een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van al deze slachtoffers.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We place our hopes in the Lord, who was laid in a humble manger, and this is our homage to Him.
Wij vestigen onze hoop op God, die in een nederige kribbe te slapen werd gelegd. Dat is ons eerbewijs aan Hem.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Mr President, the whole world pays homage to the 'Sun of the 21st century', the successor to the 'Great Leader'.
Mijnheer de Voorzitter, De hele wereld brengt tribuut aan de ´Zon van de 21e eeuw´, de opvolger van ´de Grote Leider´.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I would like to pay homage to the millions of my countrymen, soldiers and civilians, who were victims of the Second World War.
Ik wil eer betonen aan mijn miljoenen landgenoten, soldaten en burgers, die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The same comments apply, moreover, to the people of Alsace and Lorraine, to whom I pay homage.
Dat lot trof overigens ook de mannen in de Elzas en Lotharingen, die ik bij deze eer wil bewijzen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
   Madam President, I in my turn would like to pay every homage to the Luxembourg Presidency.
   – Mevrouw de Voorzitter, ook ik zou op mijn beurt de lofbazuin willen steken over het Luxemburgs voorzitterschap.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Speaking before the House today, I should like to pay homage to the Polish bishops.
Ik zou vandaag in het Europees Parlement een eerbetoon willen brengen aan de Poolse bisschoppen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We pay homage to those who fight every day, in every part of the world, to make this principle a reality.
Wij betonen eer aan hen die iedere dag, in alle delen van de wereld, strijden voor de verwezenlijking van dit principe;
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
1. devotion: allegiance, loyalty, faithfulness, fidelity, fealty
2. respect: tribute, reverence, honour, deference, esteem, obeisance
3. adoration: devotion, worship


© dictionarist.com