first name în Olandeză

pronunție
voornaam

Propozitii exemplu

Do you remember the first name of your grandmother? - No, I just always called her granny.
Herinnert gij u nog de voornaam van uw grootmoeder?- Neen, ik noemde haar altijd gewoon oma.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
How does one pronounce your first name?
Hoe spreek je je voornaam uit?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
How is your first name pronounced?
Hoe wordt je voornaam uitgesproken?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Mr President, I would like to make it just as clear that although my first name is Bertel, I have not become a Lord.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil ook graag even duidelijk maken dat ik nog steeds geen Lord ben, ook al is mijn voornaam Bertel.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The report proposes to sort all this out and to apply a simple principle: one act, one procedure, one description, one name.
In het verslag wordt voorgesteld om orde in de chaos te scheppen en één eenvoudig beginsel te hanteren: één norm, één procedure, één beschrijving, één naam.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The first name was confused with the surname.
Vanwege de voornaam zijn de achternamen door elkaar gehaald.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
On the list, one of the first names to be announced as elected was the women’s rights activist Malalai Joya.
Een van de eerste vrouwen waarvan bekend gemaakt werd dat zij gekozen was, was de vrouwenrechtenactiviste Malalai Joya.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
There is only one name for it, and that is genocide.
Daar is maar één woord voor en dat is genocide.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
And the first name I should cite is that of Natalya Estemirova, a fellow member of Memorial, murdered this summer in Chechnya.
En de eerste naam die ik moet noemen is die van Natalia Estemirova, medelid van Memorial, die deze zomer is vermoord in Tsjetsjenië.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
the name that precedes the surname: name, forename, given name, Christian name, baptismal name, praenomen


© dictionarist.com