customary în Olandeză

pronunție
bn. gebruikelijk

Propozitii exemplu

It is no longer customary.
Het wordt niet meer gebruikt.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Finally, a word to Mr Ford, who unleashed the customary tirade of hatred against Austria in his proposed amendment.
Tenslotte heb ik nog een wenk voor de heer Ford, die in zijn amendement weer eens de gebruikelijke haattirade tegen Oostenrijk afsteekt.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Nevertheless, Africa is not traditionally considered a continent where it is customary to sell children.
Nochtans heeft Afrika niet de traditie van een werelddeel waar het de gewoonte was om kinderen te verkopen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is not customary in a Parliament, although it is, of course, very nice of you to show your support for Mrs Maes' speech.
Dat is in het Parlement niet gebruikelijk, hoewel het natuurlijk zeer sympathiek is dat u het eens bent met de woorden van mevrouw Maes.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I am not joking, Mr President, I am only telling you in my customary manner why I voted for the motion.
Dit is geen grapje, mijnheer de Voorzitter, ik druk gewoon op de voor mij gebruikelijke wijze uit waarom ik voor heb gestemd.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I did not think that it was customary in the United Kingdom for a political assembly to criticise a decision taken by the courts.
Ik dacht dat het in zijn land evenmin als elders gebruikelijk was dat een politiek instituut kritiek uit op een gerechtelijk vonnis.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It has become almost a customary ritual to trundle out these data each time.
Het lijkt wel of het steeds weer herhalen van deze cijfers een soort rite is geworden.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Is it customary in the European Parliament to offer the speaker water?
Is het hier in het Europees Parlement de gewoonte om de spreker water aan te bieden?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is now customary, with each presidency, for the Defence Minister to attend a parliamentary sitting. This marks real progress.
Tijdens de voorgaande voorzitterschappen is het een gewoonte geworden dat de ministers van Defensie naar het Parlement togen: dat is een duidelijke stap vooruit.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
She has got to the heart of the matter with her wonted precision and customary acuity.
Zij heeft zoals gewoonlijk de zaken duidelijk en scherp naar voren gebracht.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com