crow în Olandeză

pronunție
zn. kraai; gekraai (v. haan)
ww. kraai; opscheppen; jubelen
zn. afstammeling van de Indianenstam Crow in oosten van Montana

Propozitii exemplu

"The Crow and the Fox" is one of the most famous of La Fontaine's fables.
''De Kraai en de Vos'' is een van de meest beroemde fabels van La Fontaine.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
A crow is as black as coal.
Een raaf is zo zwart als steenkool.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Crows often fish through garbage.
Kraaien doorzoeken dikwijls afval.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Every morning, the rooster crows.
Iedere morgen kraait de haan.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The cow moos, the rooster crows, the pig oinks, the duck quacks, and the cat meows.
De koe loeit, de haan kraait, het varken knort, de eend kwaakt en de kat miauwt.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The rooster crows at sunrise.
De haan kraait bij dageraad.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Tom took another shot at the crow, but missed again.
Tom schoot nog eens naar de kraai, en miste opnieuw.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Four weeks ago, Mr President-elect, your rooster refused to crow.
Vier weken geleden, mijnheer de verkozen voorzitter, weigerde uw haan te kraaien.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Instead, they crowed about the opt-outs and the derogations and the exclusions which disfigure the text before us today.
In plaats daarvan jubelden zij over de voorbehouden en over de afwijkingen en uitsluitingen die de tekst van vandaag ontsieren.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I do not think it is anything for us to crow about.
Ik denk dat wij daar geen hoge borst over moeten opzetten.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
kind of bird: chicken, duck, goose, bird, turkeydictionary extension
© dictionarist.com