calculation în Olandeză

pronunție
zn. berekening; bedachtzaamheid; voorspelling, schatting, verwachting

Propozitii exemplu

This is partly the work of human hand, as difficult as it is to demonstrate climate change using calculations.
Klimaatverandering is wiskundig moeilijk aan te tonen, maar het broeikaseffect wordt mede door de mens veroorzaakt.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The calculations are in decades rather than years.
In de bosbouw tellen wij niet met jaren, maar met tientallen jaren.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Subsistence farming is not based on price calculations, it is based on the hope of rain in the next season.
Landbouw voor eigen gebruik is niet gebaseerd op prijsberekeningen, maar op de hoop dat het het komende seizoen zal regenen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
That is vitally important to the accurate and reliable calculation of deficits.
Voor een correcte en betrouwbare bepaling van de tekorten is dat onontbeerlijk.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Others have not even used the same methodology, the same basis of calculation as others.
Andere landen hebben zelfs een eigen methodologie gehanteerd, een andere grondslag voor hun berekeningen genomen dan anderen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Indeed, the programme is multiannual, whilst the financial calculations have only been made for one year.
Het gaat namelijk om een meerjarenprogramma, terwijl de financiering maar voor één jaar is geraamd.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
He said that the Irish budgets have not been procyclical as measured by the Commission's own calculations.
Hij zei dat de Ierse begrotingen niet procyclisch waren zoals de berekeningen van de Commissie aangeven.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The calculation behind the effective training costs was recently posted on the FIFA website.
Onlangs werden de berekeningen van de daadwerkelijke trainingskosten op de website van de FIFA gepubliceerd.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Mrs Matikainen, with regard to the calculations, the sporting federations must agree on realistic sums.
Wat de berekeningen betreft, moeten de sportbonden een akkoord zien te bereiken over realistische bedragen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The present method of calculation is clearly not altogether realistic.
Blijkbaar is de huidige procedure voor het berekenen van de spreektijd niet helemaal realistisch.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
© dictionarist.com