businesslike în Olandeză

pronunție
bn. zakelijk

Propozitii exemplu

In a normal relationship, we can be tough and businesslike with each other and we can adopt a result-orientated policy.
In een normale verhouding kunnen we ook hard en zakelijk met elkaar zijn en kunnen we ons beleid resultaatgericht inzetten.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
   Thank you very much, Commissioner, for your broad and business-like response.
   Hartelijk dank, mijnheer de commissaris, voor uw uitgebreide en zakelijke antwoord.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In my view, the Summit was highly business-like and of great importance for the idea of a unified and non-discriminatory Europe.
Mijns inziens was de bijeenkomst zeer nuttig en bijzonder belangrijk voor het idee van een verenigd Europa zonder discriminatie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We are glad that the businesslike and pragmatic approach adopted by the German Presidency has yielded results.
We zijn blij dat de zakelijke en pragmatische benadering van het Duitse voorzitterschap vruchten heeft afgeworpen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I would like to thank the rapporteur for a business-like report.
Ik wil de rapporteur bedanken voor dit zakelijke verslag.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
If we are to act effectively to put these ideas and aims into effect, our Union must be businesslike and efficient.
Als we deze ideeën en doelstellingen effectief in praktijk willen brengen, moet onze Unie zakelijk en efficiënt zijn.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I thank Mrs Weisgerber for a businesslike report.
Ik dank mevrouw Weisgerber voor een zakelijk verslag.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This is a good, business-like report.
Het is een goed en zakelijk document.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Our aim is to have a focused, business-like summit.
Ons doel is een gerichte, zakelijk ingestelde top te houden.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I am pleased that we will be addressing this issue in particular and that this debate will be businesslike and not ideological.
Het doet mij deugd dat we ons apart over dit onderwerp zullen buigen en dat dit debat ter zake en minder ideologisch zal zijn.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
exhibiting methodical and systematic characteristics that would be useful in business: efficient
not distracted by anything unrelated to the goal: earnest, purposeful


dictionary extension
© dictionarist.com