better în Olandeză

pronunție
zn. beter, iets wat de voorkeur heeft
ww. verbeteren
bw. beter; op een betere manier

Propozitii exemplu

I closed my eyes for a moment and let my mind drift back to better times.
Ik sloot mijn ogen voor een moment en liet mijn gedachten dwalen naar herinneringen aan betere tijden.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Could it get better than this?
Zou er iets beters bestaan?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I, of course, ignored their pleas because I knew better.
Ik negeerde hun vragen natuurlijk, omdat ik wist wat ze kregen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
There was no one, in all of Egypt that was better protected than our great Pharaoh.
Er was niemand in Egypte, die beter beschermd was dan onze grote faraonische koningin.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I ate only the best of foods and my diet was much better than the wealthiest of merchants!
Ik at alleen het beste eten en mijn dieet was beter dan dat van de rijkste koopmannen!
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Marisa's task was to help the village's women to establish better health and hygiene for women and houses.
Het was de taak van Marisa om de vrouwen uit het dorp te helpen een betere gezondheid en hygiëne bij de vrouw en thuis op te richten.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Well, to be honest, a projector and a screen (which had seen better days).
Nou ja, eerder gezegd een projector en een doek (wat al betere tijden gekend had...)
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
After one week, he phoned to tell me that it was perhaps better to put all of our projects aside, for everybody's sake.
Na een week belde hij op om me te vertellen, dat het wellicht beter zou zijn voor iedereen, dat wij allemaal onze gemeenschappellijke projecten aan de kant zouden leggen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The good thing is that there are many places where it is offered without alcohol as well, and it’s even better!
Het goede is dat er vele restaurantjes bestaan die ook Sangria zonder alcohol aanbieden en die is zelfs nog lekkerder!
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
She slept better at night, and her mother no longer shouted at her about her messy room.
Ze slaapt beter tijdens de nacht, en haar moet roept niet meer tegen haar over de slordige kamer.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
1. excellent: greater, larger, incomparable
2. preferred: improved, superior
3. healthier: convalescent, recovering, improving, mending
4. ameliorate: advance, correct, help, improve, refine, pacify, amend
5. exceed: top, outdo, surpass, transcend© dictionarist.com