baker în Engleză

pronunție
n. dry-nurse, midwife, nurse

baker în Olandeză

pronunție
zn. bakker; eigenaar van bakkerij
zn. Baker (achternaam)

Propozitii exemplu

I bought a loaf of bread at the baker's.
Ik heb een brood gekocht bij de bakker.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I was at the baker's.
Ik ben naar de bakker geweest.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I went to the baker's.
Ik ben naar de bakker geweest.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I'm a baker.
Ik ben een bakker.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The baker is around the corner.
De bakkerij is om de hoek.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The baker is a good man.
De bakker is een goede mens.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The EU is maintaining close contact with James Baker and is looking into how best to support the UN' s initiatives.
De Unie onderhoudt nauw contact met James Baker en onderzoekt hoe de VN-inspanningen het beste gesteund kunnen worden.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Mr President, Mr Baker has made a number of modifications to the initial peace plan.
Mijnheer de voorzitter, de heer Baker heeft zijn aanvankelijke vredesplan inderdaad enigszins aangepast.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
   No, because we would then have to vote on Amendment 17, which itself relates essentially to the Baker plan.
   – Nee, omdat we dan zouden moeten stemmen over amendement 17, dat zelf in hoofdzaak betrekking heeft op het plan-Baker.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Bus drivers, bakers and many other professions organise their own independent trade unions.
Buschauffeurs, bakkers en veel andere beroepen organiseren hun eigen onafhankelijke vakbonden.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!© dictionarist.com