animate în Olandeză

pronunție
bn. levendig; geanimeerd; waakzaam
ww. wakker maken; enthousiast maken; herleven, weer tot leven brengen

Propozitii exemplu

The animated discussions in our committee left me in no doubt of the importance of this subject to every one of us.
Uit de levendige discussies in onze commissie kon ik opmaken hoe belangrijk dit thema voor ons allemaal is.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It was an animated, very convivial game.
Zij gingen erg in hun spel op en deden heel vriendelijk tegen elkaar.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
   .   Mr President, ladies and gentlemen, I should like to express my thanks for an extremely animated and focused debate.
   .   Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik zou u willen bedanken voor een uiterst geanimeerd en intensief debat.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I am sure that will be as animated a debate as we have had today, because I think dairy production will never be boring.
Dat debat zal net zo geanimeerd verlopen als ons debat van vandaag. Ik geloof dus dat zuivel altijd wel een spannend onderwerp zal zijn.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
However, I am looking forward to a very animated, interesting discussion tonight.
Ik kijk echter uit naar een zeer geanimeerde, interessante discussie vanavond.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In the course of the Summit, Nigeria launched an animated discussion of the elections.
Tijdens die topontmoeting heeft Nigeria een levendige discussie omtrent de verkiezingen op gang gebracht.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I must emphasise that our group, albeit after an animated internal discussion, has decided not to table any amendments.
Ik wil benadrukken dat onze fractie, weliswaar na een levendige interne discussie, heeft besloten om geen enkel amendement in te dienen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
She has had animated conversations and I think she will have had one or two more by the end of this week.
Zij heeft hier levendige gesprekken over gevoerd en ik denk dat zij voor het einde van de week er nog enkele zal hebben.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com