able în Olandeză

pronunție
bn. vermogen, kundig; begaafd

Propozitii exemplu

She got many replies, and as a result she was able to collect a great deal of cat and dog-friendly music.
Ze kreeg vele antwoorden met het resultaat dat ze erin slaagde heel wat kat- en hondvriendelijke muziek te verzamelen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Would you ever be able to give up one year of your life to research something your passionate about?
Zou jij erin slagen om een jaar van je leven op te geven om iets te onderzoeken waar je gepassioneerd door bent?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
You’ll be able to choose from a number of traditional street food dishes from countries like Jamaica, Barbados and Trinidad.
Je zult in staat zijn om te kiezen uit een aantal traditionele straatgerechten uit landen als Jamaica, Barbados en Trinidad.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The best thing about having lived in exotic places is that I was able to see those movies.
Het beste eraan, om in exotische oorden geleefd te hebben, is dat ik deze films zien mocht.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Furthermore, the hotels, hostels and apartments were very cheap in Spain, and we have worked throughout the whole year and saved-up in order to be able to spend the holiday together.
Bovendien waren de hotels, hostels en appartementen in Spanje heel goedkoop, en we hadden het hele jaar gewerkt en gespaard om deze vakantie samen door te kunnen brengen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This meant that she was able to buy a lot.
Dit betekende dat ze in staat was om veel te kopen.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
So, not only were they able to make more space in their homes, they were also able to help other people who were less fortunate than they are.
Dus ze slaagden er niet alleen in om meer plaats te maken in hun huizen, ze slaagden er ook in om andere mensen te helpen die minder geluk hadden dan zij.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
When you write them down, you will be able to work towards them.
Wanneer je ze neer schrijft zul je in staat zijn er naar toe kunnen werken.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
You will be able to make some good decisions based on what you’re interested in and what your strengths are.
Je zult in staat zijn om enkele goede beslissingen te maken gebaseerd op waar je geïnteresseerd in bent en wat je sterktes zijn.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This is a good lesson for later on in life, because you won’t be able to choose who you work with either.
Dit is een goede les voor later in het leven, want je zult ook niet kunnen kiezen met wie je werkt.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
1. skillful: dexterous, accomplished, good, strong, clever, gifted
2. capable: apt, proper, adequate, competent, efficient, fit, good© dictionarist.com