Spaniolă → Engleză - destrucción

pronunție
n. destruction, obliteration; wreckage; havoc, devastation

Spaniolă → Franceză - destrucción

pronunție
1. (general) anéantissement (m); annihilation (f)
2. (daño) destruction (f)
3. (persona) destruction (f) 4. (demolición) démolition (f); destruction (f); anéantissement (m)

Spaniolă → Germană - destrucción

pronunție
n. zerstörung, zertrümmerung, abschuss, verheerung, vernichtung, vertilgung, untergang, verödung

Spaniolă → Rusă - destrucción

pronunție
n. разрушение, убийство

Spaniolă → Coreeană - destrucción

pronunție
n. 파괴, 괴멸


dictionary extension
© dictionarist.com